สอบถามหรือสมัครเรียน Line ID: @asquareschool โทร 089-115-6100 อ.อาร์ท หรือ 089-810-8500 อ.แอ๊ค

คอร์สเตรียมสอบ CFA LEVEL 2 รอบเพื่อสอบในปี 2565

เนื่องจากความไม่แน่นอนจากสถานการณ์โควิด 19  ทำให้ตอนนี้ทางสถาบันสามารถตัดสินใจเปิดได้เพียงคอร์สเรียนแบบออนไลน์เท่านั้น ส่วนคอร์สแบบเรียนในห้องจะเปิดรับสมัครอีกครั้งเมื่อสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายและทางเรามั่นใจว่าสามารถเปิดเรียนได้จนครบคอร์ส

คอร์สเรียนแบบออนไลน์เพื่อสอบปี 2565 จะเป็นวีดีโอที่อัดมาจากรอบเรียนในห้องเพื่อสอบปี 2563 และ 2564 แล้วทำการแก้ไขปรับปรุงเฉพาะเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2565 ไม่ได้อัดใหม่ทั้งหมด ซึ่งสามารถใช้สอบได้ในปี 2565 ทั้งปี สามารถเลือกทยอยผ่อนชำระหรือชำระรวดเดียวก็ได้

รูปแบบการเรียนที่มีให้เลือก

เรียนออนไลน์จากวีดีโอ

(สามารถสมัครและเรียนได้ตามปกติ)

เป็นการเรียนผ่านวีดีโอ 100% การบรรยายเนื้อหาจะอธิบายเป็นภาษาไทย แต่ศัพท์เทคนิคจะพูดทับศัพท์เป็นอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอบ เนื้อหาวีดีโอจะสามารถใช้สอบได้ในปี 2565 ทั้งปี เป็นวีดีโอที่อัดมาจากรอบเรียนในห้องเพื่อสอบปี 2563 และ 2564 แล้วทำการแก้ไขปรับปรุงเฉพาะเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2565 ไม่ได้อัดใหม่ทั้งหมด

แพคเกจที่มีให้เลือก

 • Online Starter: เอาวีดีโออย่างเดียวไม่เอาหนังสือของสถาบัน ราคา 18,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)
 • Online Premium: เอาวีดีโอและหนังสือประกอบด้วย ราคา 23,000 บาท (ยังไม่รวม VAT) หนังสือทางสถาบันจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ สามารถทยอยชำระโดยแบ่งเป็น 3 งวดได้

เรียนสดในห้องเรียน

(ตอนนี้งดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19)

เป็นการเรียนสดในห้องเรียนสำหรับเนื้อหาที่เน้นการทำความเข้าใจอย่างเป็นขั้นตอนโดยเนื้อหาในห้องเรียนจะประมาณ 150 ชั่วโมง และมีวีดีโอให้ดูเพิ่มเติมเองที่บ้านสำหรับเนื้อหาที่เป็นพวกคำศัพท์และการท่องจำประมาณ 30 ชั่วโมง สำหรับเนื้อหาในห้องเรียนเรามีการอัดวีดีโอไว้ทุกคลาสสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ การบรรยายเนื้อหาจะอธิบายเป็นภาษาไทย แต่ศัพท์เทคนิคจะพูดทับศัพท์เป็นอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอบ  เนื้อหาวีดีโอจะสามารถใช้สอบได้ในปี 2564 ทั้งปี 

รอบเรียนที่มีให้เลือก

ตอนนี้งดการเรียนการสอนในห้องเรียนชั่วคราว เราจะเปิดรอบใหม่อีกทีหลังจากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายและทางรัฐบาลอนุญาตให้เปิดเรียนในห้องเรียนได้อีกครัั้ง 

แพคเกจที่มีให้เลือก 

 • First class: ไม่สามารถเรียนซ้ำในรอบถัดไปได้ ราคา 29,000 บาท (ยังไม่รวม VAT) ทยอยชำระได้
 • Ultimate: สามารถเรียนซ้ำในรอบถัดไปได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะสอบผ่าน ราคา 39,000 บาท (ยังไม่รวม VAT) ทยอยชำระได้

แพคเกจที่ให้เลือกในรอบต่าง ๆ มีดังนี้

Online Starter

(สมัครแล้วเรียนได้ทันที)

18,000 บาท

 • วีดีโอครอบคลุมเนื้อหาเพื่อสอบปี 2565 ทั้งหมด
 • สอบถามเนื้อหาและโจทย์กับอาจารย์ผู้สอนผ่านไลน์กรุ๊ป

ราคาดังกล่าวเป็นราคาก่อน VAT ถ้ารวม VAT จะเป็น 19,260 บาท

Online Premium

(สมัครแล้วเรียนได้ทันที)

23,000 บาท

 • วีดีโอครอบคลุมเนื้อหาเพื่อสอบปี 2565 ทั้งหมด
 • สอบถามเนื้อหาและโจทย์กับอาจารย์ผู้สอนผ่านไลน์กรุ๊ป
 • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนของสถาบันทั้งหมด

ราคาดังกล่าวเป็นราคาก่อน VAT ถ้ารวม VAT จะเป็น 24,610 บาท

First Class

(ปิดรับสมัครชั่วคราว)

29,000 บาท

ทุกอย่างที่ Online Premium ได้รับและเพิ่มเติม

 • สามารถเข้ามานั่งเรียนในห้องเรียนได้
 • ที่นั่งในห้องเรียนมีจำกัด ดังนั้นจึงต้องทำการสมัครและชำระมัดจำไว้ก่อนเพื่อสำรองที่นั่งไว้

ราคาดังกล่าวเป็นราคาก่อน VAT ถ้ารวม VAT จะเป็น 31,030 บาท

Ultimate

(ปิดรับสมัครชั่วคราว)

39,000 บาท

ทุกอย่างที่ First class ได้รับและเพิ่มเติม

 • สามารถเรียนซ้ำได้จนกว่าจะสอบผ่าน

ราคาดังกล่าวเป็นราคาก่อน VAT ถ้ารวม VAT จะเป็น 41,730 บาท

หมายเหตุ

 • การบรรยายเนื้อหาจะอธิบายเป็นภาษาไทย แต่ศัพท์เทคนิคจะพูดทับศัพท์เป็นอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอบ
 • หนังสือของทางสถาบันที่แจกให้นักเรียนคือสไลด์ powerpoint ที่ใช้สอนโดยนำมารวบรวมเป็นหนังสือให้แบบพิมพ์สีหน้าละ 2 สไลด์ 
 • สำหรับนักเรียนที่สมัครแพคเกจ Online Premium ทางสถาบันจะส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์ถึงบ้าน สำหรับแพคเกจ First Class กับ Ultimate จะสามารถรับหนังสือในวันที่เข้ามาเรียนในห้องเรียน
 • Soft file จะขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่สอนแต่ละท่าน อาจารย์บางท่านอาจไม่สะดวกให้ Soft file เพื่อป้องกันการนำไปเผยแพร่ ทางสถาบันจึงให้ Soft file แค่บางวิชาเท่านั้น
 • วีดีโอที่อัดมาจากรอบเรียนในห้องเพื่อสอบปี 2563 และ 2564 แล้วทำการแก้ไขปรับปรุงเฉพาะเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2565 ไม่ได้อัดใหม่ทั้งหมด
 • ทุกแพคเกจไม่รวมเครื่องคิดเลขที่ใช้สอบ นักเรียนต้องทำการจัดซื้อเครื่องคิดเลขสำหรับสอบรุ่น Texas BAII Plus ด้วยตนเองเพื่อนำมาใช้เรียน ซึ่งสามารถสั่งซื้อเองได้ทาง Lazada หรือ Shopee

ตารางการทยอยชำระค่าเรียนแต่ละรอบเรียน

สามารถเลือกชำระเต็มทันทีแล้วรับหนังสือกับวีดีโอไปทั้งหมดครั้งเดียว หรือทยอยชำระแล้วทยอยรับหนังสือกับวีดีโอหลังจากชำระในแต่ละงวดก็ได้

 • Online Starter สามารถเลือกชำระเต็มทันทีทั้งหมด 19,260 บาท หรือแบ่งชำระได้ 3 งวด งวดละ 6,420 บาท (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% แล้ว)
 • Online Premium สามารถเลือกชำระเต็มทันทีทั้งหมด 24,610 บาท หรือแบ่งชำระได้ 3 งวด 7,490 บาท, 8,560 บาท และ 8,560 บาท (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% แล้ว)

หมายเหตุกรณี Online Premium ที่ได้รับหนังสือจะใช้เวลาพิมพ์หนังสือแล้วส่งให้หลังจากชำระแต่ละงวดแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ แต่จะได้รับวีดีโอทันที หนังสือจะส่งทางไปรษณีย์ให้ถึงบ้าน

อาจารย์ผู้สอนคอร์สเตรียมสอบ CFA LEVEL 2

อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ทรัพย์ทิพยรัตนา CAIA, CFA, CIPM, FRM
(อาจารย์แอ๊ค)

 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2
 • จบปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00
 • อาจารย์แอ๊คสามารถสอบผ่านทุกระดับของ CFA, FRM, CAIA, CIPM ได้ภายในครั้งเดียวโดยไม่ต้องสอบซ้ำ

วิชาที่สอน: Ethical and Professional Standards และ Quantitative Methods

อาจารย์ วรพจน์ ปุณญสิทธิ์, FRM (อาจารย์โอ๊ค)

 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • จบปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอบผ่าน CFA Level 3 ในปี 2012 แต่หยุดชำระค่าสมาชิกรายปี
 • ปัจจุบันเป็นผู้จัดการกองทุนอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาที่สอน: Corporate Finance, Equity Valuation, Alternative Investments และ Portfolio Management

อาจารย์ ณัฐวุฒิ ทวิชัย (อาจารย์อาร์ท)

 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 • อดีตผู้จัดการกองทุน บริหารกองทุนพันล้าน

วิชาที่สอน: Economics for Valuation, Financial Reporting and Analysis, Fixed Income และ Derivatives Instruments

ตัวอย่างความเห็นของนักเรียนถึงอาจารย์ผู้สอน

สถานที่เรียน

อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 10 ห้อง 1004 อยู่ปากซอยลาดพร้าว 3 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าพหลโยธิน 200 เมตร มีลานจอดรถหน้าอาคาร นักเรียนที่มาเรียนกับเราสามารถแสตมป์บัตรจอดรถกับทางสถาบันแล้วจอดได้ทั้งวันฟรี

ตัวอย่างรูปภาพอาคารเรียน

ตัวอย่างรูปภาพห้องเรียน

หมายเหตุ รูปดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ถ่ายจากห้องเรียนเพียงห้องเดียวเท่านั้น 

คำถามที่พบบ่อย

สิทธิ์ในการเรียนซ้ำต้องไปสอบแล้วไม่ผ่านจึงเรียนซ้ำได้ใช่หรือไม่?

สำหรับนักเรียนที่สมัครแพจเกจที่มีสิทธิ์เรียนซ้ำได้ จะสามารถเรียนซ้ำได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะสอบผ่าน สามารถเรียนซ้ำในคอร์สถัด ๆ ไปได้ทันทีแม้ยังไม่ได้สอบก็ตาม นักเรียนบางคนซึ่งไม่มีพื้นฐานก็เลือกที่จะเรียนกับทางเรา 2 รอบ แล้วก็ไปสอบทีเดียว ทางสถาบันเราก็อนุญาตให้ทำได้ ดังนั้นถ้ามีสิทธิ์เรียนซ้ำอยู่แล้ว สามารถขอใช้สิทธิ์ได้ทันที โดยไม่ต้องรอผลสอบและไม่ต้องสมัครสอบก่อน เพียงขอให้

 • แจ้งทางสถาบันล่วงหน้าก่อนเปิดคอร์สเรียนใหม่ เพื่อทางสถาบันจะได้สำรองที่นั่งไว้ให้
 • ทางสถาบันจะไม่ให้หนังสือชุดใหม่ แต่ถ้านักเรียนต้องการหนังสือชุดใหม่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจริง ๆ สามารถขอซื้อกับทางสถาบันได้
สิทธิ์ในการเรียนซ้ำมีอายุนานแค่ไหน?

ถ้าหากคุณมีสิทธิ์ตามแพคเกจเรียนซ้ำได้ คุณสามารถเรียนซ้ำกับทางเราได้เรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะสอบผ่าน ต้องเป็นการเรียนต่อเนื่องแบบไม่มีการหยุดเรียน คุณสามารถเรียนซ้ำได้แม้ว่าคุณยังไม่ได้ไปสอบก็ตาม แต่ถ้าหากคุณได้หยุดเรียนกับทางสถาบันไปเกิน 1 ปีแล้วจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการเรียนซ้ำ

ต้องสมัครสอบก่อนจึงสมัครเรียนกับเราใช่หรือไม่?

สถาบันเราเป็นสถาบันเปิดกว้างและเคารพสิทธิ์ส่วนตัวของนักเรียนทุกคน เราไม่บังคับให้คุณสมัครสอบ คุณสามารถมาเรียนกับเราได้เลยแม้ยังไม่ได้สมัครสอบก็ตาม เพราะในความเป็นจริงมีนักเรียนส่วนนึงสมัครเรียนคอร์ส CFA LEVEL 1  กับเราแต่ไปสอบ CISA LEVEL 1 แทนก็มี เพราะเนื้อหา CFA LEVEL 1 จะใกล้เคียงกับ CISA LEVEL 1 มาก นักเรียนส่วนนึงมาเรียนเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานก่อนเรียนต่อปริญญาโทด้านการเงินโดยไม่ได้ไปสอบก็มี ดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยถ้าคุณยังไม่พร้อมสมัครสอบ เราเปิดรับทุกคนที่สนใจ หรือแม้กระทั่งนักเรียนบางคนยังไม่มั่นใจว่าจะสอบดีหรือไม่อยากมาลองเรียนดูก่อนทางสถาบันเราก็เปิดรับ โดยที่บางคนมาลองเรียนดูแล้วพบว่าไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเองต้องการก็สามารถหยุดเรียนได้ เพราะการชำระเงินของเราเป็นระบบทยอยชำระ ดังนั้นเมื่อลองเรียนแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางก็สามารถหยุดเรียนและหยุดชำระได้ เพียงแต่ขอให้แจ้งให้กับทางสถาบันทราบเท่านั้น

อยากเรียน lv2 กับเราแต่ผลของ lv1 ยังไม่ออกควรทำอย่างไร?

ก่อนอื่นต้องบอกว่าการชำระเงินของเราเป็นระบบทยอยชำระ คุณชำระแค่มัดจำก็สามารถเข้าเรียนได้ทันที ดังนั้นถ้าผลสอบออกมาว่าคุณสอบไม่ผ่าน level 1 คุณก็สามารถแจ้งหยุดเรียนและหยุดชำระงวดถัดไปได้ หรือทางคุณอยากขอโอนย้ายไปเรียนคอร์สเตรียมสอบ cfa level 1 ทางสถาบันก็สามารถอะลุ่มอล่วยให้ได้ถ้าหากที่นั่งในห้องเรียนของคอร์สเตรียมสอบ cfa level 1 ยังไม่เต็ม

สมัครเรียน level 2 ทั้งที่ยังไม่รู้ผลสอบ level 1 แล้วมารู้ทีหลังว่าไม่ผ่าน level 1 จะขอย้ายไปเรียน level 1 แทนได้หรือไม่?

สำหรับนักเรียนบางคนที่ตัดสินใจเรียนคอร์สเตรียมสอบ CFA Level 2 แบบเรียนในห้องเรียนกับทางเราขณะที่ผลสอบ CFA Level 1 ยังไม่ออก แล้วสุดท้ายสอบไม่ผ่าน CFA Level 1 สามารถขอโอนย้ายไปเรียนคอร์สเตรียมสอบ CFA Level 1 แบบเรียนในห้องได้ถ้าหากในห้องเรียนคอร์สเตรียมสอบ CFA Level 1 ยังมีที่นั่งเหลือ หรือสามารถขอโอนย้ายไปเรียนคอร์สเตรียมสอบ CFA Level 1 แบบออนไลน์ก็ได้

หนังสือที่ทางสถาบันแจกให้มีอะไรบ้าง?

สำหรับแพคเกจที่ได้รับหนังสือเรียนจากทางสถาบัน หนังสือที่สถาบันแจกให้ก็มาจากการรวบรวม Powerpoint ที่สอนในห้องมาทำเป็นเล่มหนังสือ เพื่อให้นักเรียนสะดวกในการเรียนมากขึ้น โดยจะพิมพ์สีให้ 1 หน้ามี 2 สไลด์ นอกจาก Powerpoint แล้วอาจจะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนฝึกทำ ซึ่งแบบฝึกหัดจะพิมพ์เป็นขาวดำ พร้อมกับมีเฉลยให้ด้วย

เอกสารจะมีเป็น Soft file ให้หรือไม่?

Soft file ของเอกสารจะขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่าน ถ้าอาจารย์ท่านไหนสะดวกจะให้ก็จะมีให้ แต่ถ้าอาจารย์ท่านใดไม่สะดวกก็จะไม่มีให้ แต่ถ้าเลือกแพคเกจแบบที่มีหนังสือให้ ทางสถาบันจะรวบรวมแล้วจัดพิมพ์ให้เป็นหนังสือ เพียงแต่อาจจะไม่มี Soft file

การสมัครเรียนและสอบถามข้อมูล

เพิ่มเพื่อน

สามารถติตด่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่

เบอร์โทรศัพท์

อ.อาร์ท: 089-115-6100

อ.แอ๊ค: 089-810-8500

Pin It on Pinterest

Share This
Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก