สอบถามหรือสมัครเรียน Line ID: @asquareschool โทร 089-115-6100 อ.อาร์ท หรือ 089-810-8500 อ.แอ๊ค

คอร์สเตรียมสอบ CFA LEVEL 1 เพื่อสอบในปี 2565

เนื่องจากความไม่แน่นอนจากสถานการณ์โควิด 19  ทำให้ตอนนี้ทางสถาบันสามารถตัดสินใจเปิดได้เพียงคอร์สเรียนแบบออนไลน์เท่านั้น ส่วนคอร์สแบบเรียนในห้องจะเปิดรับสมัครอีกครั้งเมื่อสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายและทางเรามั่นใจว่าสามารถเปิดเรียนได้จนครบคอร์ส

คอร์สเรียนแบบออนไลน์จะเป็นวีดีโอที่อัดมาจากรอบเรียนที่สิ้นสุดเมื่อ 9 ม.ค. 64 และทำการแก้ไขปรับปรุงเฉพาะเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2565 ไม่ได้อัดใหม่ทั้งหมด ซึ่งสามารถใช้สอบได้ในปี 2565 ทั้งปี สามารถเลือกทยอยผ่อนชำระหรือชำระรวดเดียวก็ได้

รูปแบบการเรียนที่มีให้เลือก

เรียนออนไลน์จากวีดีโอ

(สามารถสมัครและเรียนได้ตามปกติ)

เป็นการเรียนผ่านวีดีโอ 100% การบรรยายเนื้อหาจะอธิบายเป็นภาษาไทย แต่ศัพท์เทคนิคจะพูดทับศัพท์เป็นอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอบ เนื้อหาวีดีโอจะสามารถใช้สอบได้ในปี 2565 ทั้งปี เป็นวีดีโอที่อัดจากคอร์สเรียนในห้องที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 64  และทำการแก้ไขปรับปรุงเฉพาะเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2565 ไม่ได้อัดใหม่ทั้งหมด

แพคเกจที่มีให้เลือก

 • Online Starter: เอาวีดีโออย่างเดียวไม่เอาหนังสือของสถาบัน ราคา 18,000 บาท (ยังไม่รวม VAT) ทยอยชำระได้
 • Online Premium: เอาวีดีโอและหนังสือประกอบด้วย ราคา 23,000 บาท (ยังไม่รวม VAT) ทยอยชำระได้ ส่วนหนังสือทางสถาบันจะส่งให้ทางไปรษณีย์

เรียนสดในห้องเรียน

(ตอนนี้งดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19)

 

เป็นการเรียนสดในห้องเรียนสำหรับเนื้อหาที่เน้นการทำความเข้าใจอย่างเป็นขั้นตอนโดยเนื้อหาในห้องเรียนจะประมาณ 130 ชั่วโมง และมีวีดีโอให้ดูเพิ่มเติมเองที่บ้านสำหรับเนื้อหาที่เป็นพวกคำศัพท์และการท่องจำประมาณ 60 ชั่วโมง สำหรับเนื้อหาในห้องเรียนเรามีการอัดวีดีโอไว้ทุกคลาสสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ การบรรยายเนื้อหาจะอธิบายเป็นภาษาไทย แต่ศัพท์เทคนิคจะพูดทับศัพท์เป็นอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอบ 

รอบเรียนที่มีให้เลือก

ตอนนี้งดการเรียนการสอนในห้องเรียนชั่วคราว เราจะเปิดรอบใหม่อีกทีหลังจากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายและทางรัฐบาลอนุญาตให้เปิดเรียนในห้องเรียนได้อีกครัั้ง 

แพคเกจที่มีให้เลือก

 • First class: ไม่สามารถเรียนซ้ำในรอบถัดไปได้ ราคา 29,000 บาท (ยังไม่รวม VAT) ทยอยชำระได้
 • Ultimate: สามารถเรียนซ้ำในรอบถัดไปได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะสอบผ่าน ราคา 39,000 บาท (ยังไม่รวม VAT) ทยอยชำระได้

แพคเกจที่ให้เลือกในรอบต่าง ๆ มีดังนี้

Online Starter

(สมัครแล้วเรียนได้ทันที)

18,000 บาท

 • วีดีโอครอบคลุมเนื้อหาเพื่อสอบปี 2565 ทั้งหมด
 • สอบถามเนื้อหาและโจทย์กับอาจารย์ผู้สอนผ่านไลน์กรุ๊ป

ราคาดังกล่าวเป็นราคาก่อน VAT ถ้ารวม VAT จะเป็น 19,260 บาท

Online Premium

(สมัครแล้วเรียนได้ทันที)

23,000 บาท

 • วีดีโอครอบคลุมเนื้อหาเพื่อสอบปี 2565 ทั้งหมด
 • สอบถามเนื้อหาและโจทย์กับอาจารย์ผู้สอนผ่านไลน์กรุ๊ป
 • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนของสถาบันทั้งหมด

ราคาดังกล่าวเป็นราคาก่อน VAT ถ้ารวม VAT จะเป็น 24,610 บาท

First Class

(ปิดรับสมัครชั่วคราว)

29,000 บาท

ได้รับสิทธิ์ทุกอย่างที่ Online Premium ได้รับและได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมดังนี้

 • สามารถเข้ามานั่งเรียนในห้องเรียนได้
 • ที่นั่งในห้องเรียนมีจำกัด ดังนั้นจึงต้องทำการสมัครและชำระมัดจำไว้ก่อนเพื่อสำรองที่นั่งไว้

ราคาดังกล่าวเป็นราคาก่อน VAT ถ้ารวม VAT จะเป็น 31,030 บาท

Ultimate

(ปิดรับสมัครชั่วคราว)

39,000 บาท

ได้รับสิทธิ์ทุกอย่างที่ First class ได้รับและได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมดังนี้

 • สามารถเรียนซ้ำได้จนกว่าจะสอบผ่าน

ราคาดังกล่าวเป็นราคาก่อน VAT ถ้ารวม VAT จะเป็น 41,730 บาท

หมายเหตุ

 • การบรรยายเนื้อหาจะอธิบายเป็นภาษาไทย แต่ศัพท์เทคนิคจะพูดทับศัพท์เป็นอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอบ
 • หนังสือของทางสถาบันที่แจกให้นักเรียนคือสไลด์ powerpoint ที่ใช้สอนโดยนำมารวบรวมเป็นหนังสือให้แบบพิมพ์สีหน้าละ 2 สไลด์ และมีโจทย์พร้อมเฉลยเพิ่มเติมซึ่งเป็นโจทย์ของทางสถาบันเองที่เป็นการพิมพ์แบบขาวดำ
 • สำหรับนักเรียนที่สมัครแพคเกจ Online Premium ทางสถาบันจะทยอยจัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์ถึงบ้าน สำหรับแพคเกจ First Class กับ Ultimate จะสามารถรับหนังสือในวันที่เข้ามาเรียนในห้องเรียน
 • ทางสถาบันจะไม่แจก soft file ให้กับนักเรียนทุกแพคเกจ เพื่อป้องกันการนำไปเผยแพร่
 • วีดีโอจะเป็นวีดีโอที่อัดมาจากรอบเรียนที่สิ้นสุดเมื่อ 9 ม.ค. 64 และทำการแก้ไขปรับปรุงเฉพาะเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2565 ไม่ได้อัดใหม่ทั้งหมด
 • ทุกแพคเกจไม่รวมเครื่องคิดเลขที่ใช้สอบ นักเรียนต้องทำการจัดซื้อเครื่องคิดเลขสำหรับสอบรุ่น Texas BAII Plus ด้วยตนเองเพื่อนำมาใช้เรียน ซึ่งสามารถสั่งซื้อเองได้ทาง Lazada หรือ Shopee
 • ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ยังไม่รวม VAT

ตารางการทยอยชำระค่าเรียนแต่ละรอบเรียน

สามารถเลือกชำระเต็มทันทีแล้วรับหนังสือกับวีดีโอไปทั้งหมดครั้งเดียว หรือทยอยชำระแล้วทยอยรับหนังสือกับวีดีโอหลังจากชำระในแต่ละงวดก็ได้

 • Online Starter สามารถเลือกชำระเต็มทันทีทั้งหมด 19,260 บาท หรือแบ่งชำระได้ 3 งวด งวดละ 6,420 บาท (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% แล้ว)
 • Online Premium สามารถเลือกชำระเต็มทันทีทั้งหมด 24,610 บาท หรือแบ่งชำระได้ 3 งวด 7,490 บาท, 8,560 บาท และ 8,560 บาท (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% แล้ว)

หมายเหตุกรณี Online Premium ที่ได้รับหนังสือจะใช้เวลาพิมพ์หนังสือแล้วส่งให้หลังจากชำระแต่ละงวดแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ แต่จะได้รับวีดีโอทันที หนังสือจะส่งทางไปรษณีย์ให้ถึงบ้าน

อาจารย์ผู้สอนคอร์สเตรียมสอบ CFA LEVEL 1

อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ทรัพย์ทิพยรัตนา CAIA, CFA, CIPM, FRM
(อาจารย์แอ๊ค)

 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2
 • จบปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00
 • อาจารย์แอ๊คสามารถสอบผ่านทุกระดับของ CFA, FRM, CAIA, CIPM ได้ภายในครั้งเดียวโดยไม่ต้องสอบซ้ำ

วิชาที่สอน: Ethical and Professional Standards, Quantitative Methods, Corporate Finance, Portfolio Management, Equity, Fixed Income, Derivatives และ Alternative Investments

อาจารย์ ณัฐวุฒิ ทวิชัย (อาจารย์อาร์ท)

 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 • อดีตผู้จัดการกองทุน บริหารกองทุนพันล้าน

วิชาที่สอน: Economics และ Financial Reporting and Analysis

ตัวอย่างความเห็นของนักเรียนถึงอาจารย์ผู้สอน

สถานที่เรียน

อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 10 ห้อง 1004 อยู่ปากซอยลาดพร้าว 3 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าพหลโยธิน 200 เมตร มีลานจอดรถหน้าอาคาร นักเรียนที่มาเรียนกับเราสามารถแสตมป์บัตรจอดรถกับทางสถาบันแล้วจอดได้ทั้งวันฟรี

ตัวอย่างรูปภาพอาคารเรียน

ตัวอย่างรูปภาพห้องเรียน

หมายเหตุ รูปดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ถ่ายจากห้องเรียนเพียงห้องเดียวเท่านั้น 

การสมัครเรียนและสอบถามข้อมูล

เพิ่มเพื่อน

สามารถติตด่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่

เบอร์โทรศัพท์

อ.อาร์ท: 089-115-6100

อ.แอ๊ค: 089-810-8500

คำถามที่พบบ่อย

สิทธิ์ในการเรียนซ้ำต้องไปสอบแล้วไม่ผ่านจึงเรียนซ้ำได้ใช่หรือไม่?

สำหรับนักเรียนที่สมัครแพจเกจที่มีสิทธิ์เรียนซ้ำได้ จะสามารถเรียนซ้ำได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะสอบผ่าน สามารถเรียนซ้ำในคอร์สถัด ๆ ไปได้ทันทีแม้ยังไม่ได้สอบก็ตาม นักเรียนบางคนซึ่งไม่มีพื้นฐานก็เลือกที่จะเรียนกับทางเรา 2 รอบ แล้วก็ไปสอบทีเดียว ทางสถาบันเราก็อนุญาตให้ทำได้ ดังนั้นถ้ามีสิทธิ์เรียนซ้ำอยู่แล้ว สามารถขอใช้สิทธิ์ได้ทันที โดยไม่ต้องรอผลสอบและไม่ต้องสมัครสอบก่อน เพียงขอให้

 • แจ้งทางสถาบันล่วงหน้าก่อนเปิดคอร์สเรียนใหม่ เพื่อทางสถาบันจะได้สำรองที่นั่งไว้ให้
 • ทางสถาบันจะไม่ให้หนังสือชุดใหม่ แต่ถ้านักเรียนต้องการหนังสือชุดใหม่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจริง ๆ สามารถขอซื้อกับทางสถาบันได้
สิทธิ์ในการเรียนซ้ำมีอายุนานแค่ไหน?

ถ้าหากคุณมีสิทธิ์ตามแพคเกจเรียนซ้ำได้ คุณสามารถเรียนซ้ำกับทางเราได้เรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะสอบผ่าน ต้องเป็นการเรียนต่อเนื่องแบบไม่มีการหยุดเรียน คุณสามารถเรียนซ้ำได้แม้ว่าคุณยังไม่ได้ไปสอบก็ตาม แต่ถ้าหากคุณได้หยุดเรียนกับทางสถาบันไปเกิน 1 ปีแล้วจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการเรียนซ้ำ

ต้องสมัครสอบก่อนจึงสมัครเรียนกับเราใช่หรือไม่?

สถาบันเราเป็นสถาบันเปิดกว้างและเคารพสิทธิ์ส่วนตัวของนักเรียนทุกคน เราไม่บังคับให้คุณสมัครสอบ คุณสามารถมาเรียนกับเราได้เลยแม้ยังไม่ได้สมัครสอบก็ตาม เพราะในความเป็นจริงมีนักเรียนส่วนนึงสมัครเรียนคอร์ส CFA LEVEL 1  กับเราแต่ไปสอบ CISA LEVEL 1 แทนก็มี เพราะเนื้อหา CFA LEVEL 1 จะใกล้เคียงกับ CISA LEVEL 1 มาก นักเรียนส่วนนึงมาเรียนเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานก่อนเรียนต่อปริญญาโทด้านการเงินโดยไม่ได้ไปสอบก็มี ดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยถ้าคุณยังไม่พร้อมสมัครสอบ เราเปิดรับทุกคนที่สนใจ หรือแม้กระทั่งนักเรียนบางคนยังไม่มั่นใจว่าจะสอบดีหรือไม่อยากมาลองเรียนดูก่อนทางสถาบันเราก็เปิดรับ โดยที่บางคนมาลองเรียนดูแล้วพบว่าไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเองต้องการก็สามารถหยุดเรียนได้ เพราะการชำระเงินของเราเป็นระบบทยอยชำระ ดังนั้นเมื่อลองเรียนแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางก็สามารถหยุดเรียนและหยุดชำระได้ เพียงแต่ขอให้แจ้งให้กับทางสถาบันทราบเท่านั้น

ถ้าหยุดเรียนระหว่างคอร์สสามารถหยุดชำระส่วนที่เหลือได้หรือไม่?

เนื่องจากเราเป็นระบบทยอยชำระ ดังนั้นเมื่อนักเรียนมาเรียนแล้วมีปัญหาบางอย่างที่ต้องหยุดเรียน ก็สามารถแจ้งหยุดเรียนกับทางสถาบันได้ เมื่อได้แจ้งหยุดเรียนกับทางสถาบันแล้วก็สามารถหยุดชำระส่วนที่คงเหลือได้เลย แต่ส่วนที่ได้ชำระไว้แล้วทางสถาบันจะไม่คืนเงินให้

สมัครไปแล้วอยากเปลี่ยนแพคเกจได้หรือไม่?

ทางสถาบันมีความยืดหยุ่นให้นักเรียนเปลี่ยนแพคเกจได้ตามความเหมาะสม เพราะทางสถาบันมองนักเรียนทุกคนเป็นลูกศิษย์ และผู้บริหารสถาบันก็เป็นอาจารย์ผู้สอนเอง ดังนั้นจึงใช้การเจรจากันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกับนักเรียนทุกคน เพียงแต่กรณีที่ขอเปลี่ยนแพคเกจจากเรียนออนไลน์มาเป็นเรียนในห้อง ทางสถาบันจะต้องดูว่ายังมีที่นั่งเหลือหรือไม่ ถ้ายังมีที่นั่งเหลือทางสถาบันก็ไม่ขัดข้องอะไร ส่วนการเปลี่ยนเป็นแพคเกจที่ราคาลดลงทางสถาบันจะปรับราคาให้เฉพาะงวดที่ยังไม่ได้ชำระเท่านั้น จะไม่มีการคืนเงินงวดก่อนหน้าที่ชำระไปแล้ว

หนังสือที่ทางสถาบันแจกให้มีอะไรบ้าง?

สำหรับแพคเกจที่ได้รับหนังสือเรียนจากทางสถาบัน หนังสือที่สถาบันแจกให้ก็มาจากการรวบรวม Powerpoint ที่สอนในห้องมาทำเป็นเล่มหนังสือ เพื่อให้นักเรียนสะดวกในการเรียนมากขึ้น โดยจะพิมพ์สีให้ 1 หน้ามี 2 สไลด์ นอกจาก Powerpoint แล้วอาจจะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนฝึกทำ ซึ่งแบบฝึกหัดจะพิมพ์เป็นขาวดำ พร้อมกับมีเฉลยให้ด้วย

เอกสารจะมีเป็น Soft file ให้หรือไม่?

Soft file ของเอกสารจะขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่าน ถ้าอาจารย์ท่านไหนสะดวกจะให้ก็จะมีให้ แต่ถ้าอาจารย์ท่านใดไม่สะดวกก็จะไม่มีให้ แต่ถ้าเลือกแพคเกจแบบที่มีหนังสือให้ ทางสถาบันจะรวบรวมแล้วจัดพิมพ์ให้เป็นหนังสือ เพียงแต่อาจจะไม่มี Soft file

สุดยอดเทคนิคการเตรียมตัวสอบ CFA

หากคุณต้องการเทคนิคที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบ CFA แล้ว เราขอนำเสนอเทคนิคที่ชื่อว่า "เข็มทิศพิชิตการเงิน" ให้กับคุณ ถ้าคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ "เข็มทิศพิชิตการเงิน" สามารถลงทะเบียนตามแบบฟอร์มด้านล่างได้เลย

เนื้อหาวีดีโอออนไลน์ส่วนดูฟรี

เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ

การสมัครเรียนและสอบถามข้อมูล

เพิ่มเพื่อน

สามารถติตด่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่

เบอร์โทรศัพท์

อ.อาร์ท: 089-115-6100

อ.แอ๊ค: 089-810-8500

Pin It on Pinterest

Share This
Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก